Een voorlopige opzet: uw mening telt!

Op de homepage heeft u al kunnen lezen dat voor deze nieuwe woningbouwlocatie een voorlopig stedenbouwkundige opzet is gemaakt waarbij de hoofdstructuur is vastgelegd. Het nieuwe woongebied wordt gekenmerkt door een heldere en functionele opzet.
Het exacte aantal woningen en de verschillende woningtypes zijn nog niet bepaald. Wel is al duidelijk dat alleen zogenaamde grondgebonden woningen (met een tuin of patio) zullen worden gebouwd. De meeste nieuwe woningen bestaan in de basis uit twee bouwlagen met een kap.
Daarbij zullen woningen worden gebouwd voor verschillende doelgroepen, variërend van woningen voor starters, levensloopbestendige woningen voor ouderen, woningen voor gezinnen waarbij ca. 30% van de woningen betaalbaar zal zijn. Afhankelijk van de woonbehoefte wordt dat betaalbare koop of -huur.

Binnen de stedenbouwkundige opzet zijn ‘bouwstroken’ opgenomen waarbinnen de nieuwe woningen komen. Deze stroken zijn zodanig gelegen dat de nieuwe woningen op een logische wijze aansluiten op de bestaande ruimtelijke structuur in de omgeving. Doordat de nieuwe wegen voor een belangrijk deel grenzen aan de randen van het nieuwe woongebied, ontstaat een open planstructuur met zicht op de landelijke omgeving. Ook voor wat betreft de ligging van de woningen en tuinen ten opzichte van de zon (en de toepassing van zonnepanelen) is deze voorlopige opzet passend.

een heldere en functionele opzet

Bekijk hier de hoofdstructuur

Uw mening telt!

Bekijk hier een voorlopige stedenbouwkundige opzet

Deze eventuele voorlopige opzet voorziet in een diversiteit aan woningtypen: hoek- en tussenwoningen, patiowoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. U kunt meedenken over de invulling van het plangebied en de woningtypen. Uw mening telt. Laat uw ideeën of wensen achter in de vragenlijst